• Novinky

      • Exkurzia v MONDI SCP a.s.

      • Dnes sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Drevosklade spoločnosti MSC. Ďakujeme sprievodcovi p. Rudolfovi Vallušovi za odborný výklad a zaujímavé informácie. 

        

      • Biela pastelka

      • Aj naši žiaci sa zúčastnili zbierky Biela pastelka, ktorá sa konala na podporu slabozrakých a nevidiacich. Ako škola sme radi, že sme sa zbierky mohli zúčastniť a pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.

      • Ochrana zdravia a života pre žiakov

      • Dňa 19.9.2023 sa na Strednej odbornej škole polytechnickej uskutočnilo cvičenie na ochranu života a zdravia pre žiakov prvých a druhých ročníkov pod vedením Mgr. Tadeáša Lacka. Kurz bol spojený s pohybovými činnosťami jednotlivcov aj celých tímov. Žiaci súťažili v týchto disciplínach: piškvorky, vybíjaná, basketbal... Výherné tímy získali ocenenie vo forme výbornej známky a sladkej odmeny.

      • Prednáška o lesoch a lesnom hospodárstve

      • Naši budúci chemici v rámci odborného výcviku absolvovali prednášku o lesoch a lesnom hospodárstve na Slovensku. Prednášku viedol riaditeľ firmy Slovwood Luděk Heralt a pani majsterka Ing. Gabriela Demčáková, začo im ďakujeme. 

      • Imatrikulácia našich prvákov

      • Dňa 14.09.2023 sme oficiálne privítali prvákov na našej škole. Tretiaci si pre nich pripravili zaujímavé športové a vedomostné súťaže. Na záver zložili slávnostný sľub a pasovaním boli prijatí do študentského cechu. 

      • Sadnime si spolu

      • V tomto školskom roku môžu naši žiaci využívať novú oddychovú zónu v našej škole. Veľké ďakujeme patrí Žilinskému samosprávnemu kraju vďaka grantovému projektu "PODAJME SI RUKU". Taktiež šikovné ruky žiakov žiackeho parlamentu dotvorili príjemnú atmosféru oddychu a porozumenia. ❤️

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická
    • +421 905 756 124
    • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
    • 00891894
    • 2020586568
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 2637