• ZO OZ

    • ZO OZ PŠaV pri SOŠP

     Predseda ZO OZ PŠaV pri SOŠ polytechnickej v Ružomberku:

     Ing. Drahoslava Samolejová

     E-mail: samolejova@centrum.sk

     Mobil: +421 905 756 124

     Činnosť:

     • tvorba a uzatváranie KZ
     • podpora aktivít OZ PŠaV na Slovensku
     • riešenie konfliktov pri porušení sociálneho zmieru
     • registrácia členov ZO OZ pri SOŠP v Ružomberku
     • kontrola dodržiavania BOZP na pracovisku
     • podávanie informácií z diania OZ PŠaV na Slovensku
     • zúčastňovanie sa na stretnutiach OZ PŠaV na Slovensku

     FACEBOOK , INSTAGRAM

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická
   • +421 905 756 124
   • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
   • 00891894
   • 2020586568
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 98