• Ružomberský priemyslovák

   • Ružomberský priemyslovák

    09.01.2024 08:48


    Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti našej školy,

     

    občianske združenie Ružomberský priemyslovák bolo založené s cieľom aktívne pomáhať pri modernizácii technických prostriedkov vyučovania na Strednej odbornej škole polytechnickej Ružomberok, pri podpore odborného vzdelávania žiakov a učiteľov školy a podpore nadaných žiakov zo sociálne slabších rodín.

     

    Aby občianske združenie mohlo plniť svoje poslanie, potrebuje  finančné prostriedky. Preto každá podpora z Vašej strany prispieva k zlepšeniu podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov školy.

     

    Kvapka nie silou, ale vytrvalosťou hĺbi kameň. Preto spojenie i malých finančných súm, ktoré predstavujú 2 % z Vašich daní môže vyústiť do väčšej sumy, ktorú už možno využiť na nové moderné učebné pomôcky i vzdelávacie aktivity žiakov a učiteľov našej školy.

     

    Naše občianske združenie nemá zamestnancov. Správna rada aj ostatní členovia združenia vykonávajú túto činnosť v prospech školy bez nároku na odmenu.

     

    Stanovy občianskeho združenia Ružomberský priemyslovák

     Tlačivo v PDF – po stiahnutí je možné dopisovať údaje

    Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% z dane – predvyplnené tlačivo – aktualizované 2021

    Podrobné informácie o postupe pri poukazovaní 2% nájdete na www.rozhodni.sk.

     

    Údaje na vyplnenie prijímateľa :

     

    Ružomberský priemyslovák

    Sládkovičova ulica 62

    034 01  Ružomberok

    IČO : 36139106

    DIČ : 2021653612

     

    Ďakujeme za Vašu podporu.

     

    Ing. Eva Böhmová, v. r.

    predsedníčka OZ Ružomberský priemyslovák

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická
    • +421 905 756 124
    • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
    • 00891894
    • 2020586568
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 120