Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
      EX
  1. ročník   I. AEI. ASI. BI. FI. N
  2. ročník   II. AMII. AS
  3. ročník   III. AMIII. ASIII. FEIII. FM
  4. ročník   IV. AEIV. ASIV. CIIV. CS
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok
    Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok - sídlo školy
    areál MONDI SCP - praktické vyučovanie
  • Sekretariát

    +421 44 4323637
    +421 44 4321769

Fotogaléria