• Erasmus + 2019/2020

    • Obrázok, na ktorom je text, písmo, snímka obrazovky, logo

Automaticky generovaný popis

     SOŠ polytechnická  po druhýkrát uspela   pri podávaní  projektu v rámci programu Erasmus+. Po úspešnom schválení prihlášky  pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1  – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov škola získala prostriedky z EÚ. Vo výberovej procedúre bol schválený grant na realizáciu projektu pod názvom

     „Učíme sa pre svoju budúcnosť “ v sume  55 200 €.

     Realizácia projektu bude prebiehať v  školskom roku 2019/2020. V rámci neho  sa 24 žiakov, 7 budúcich  tretiakov odboru mechanik mechatronik, mechanik strojov a zariadení, 5 automechanikov a 12 budúcich štvrtákov odboru mechanik mechatronik a mechanik strojov a zariadení zúčastnia v dvoch turnusoch dvojtýždňovej praxe  vo Viedni. Sprevádzať ich budú učiteľ a majster OVY. Žiaci si budú zvyšovať svoje vedomosti a získavať pracovné skúsenosti a zručnosti v niekoľkých firmách vo Viedni pod vedením miestnych mentorov.

      

     Pokračujeme s novým projektom programu Erasmus+

      

     Výberové konanie pre uchádzačov o účasť vo Viedni v školskom roku 2019/2020 v rámci programu ERASMUS +

     KA102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

     Projekt pod názvom

     „Učíme sa pre svoju budúcnosť“

      

     Termín podania prihlášky: do  19. 6. 2019 (vrátane)

      Potrebné dokumenty:                          

     • vyplnená prihláška, potvrdená triednym učiteľom – klikni tu
     • Europass – životopis v anglickom a slovenskom jazyku
     • motivačný list v anglickom a slovenskom jazyku

     Všetky potrebné dokumenty sa odovzdávajú v tlačenej forme na sekretariáte SOŠP v obálke s názvom:

     Výberové konanie: stáž  Erasmus+ 2019/2020 – Neotvárať

     Ing. Gabriela Hazuchová, vedúca projektu               Mgr. Vladimír Pančík, riaditeľ SOŠP

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická
   • +421 905 756 124
   • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
   • 00891894
   • 2020586568
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 105