• Erasmus + 2021/2022

    • Obrázok, na ktorom je písmo, elektrická modrá, logo, grafika

Automaticky generovaný popis

     Na SOŠ polytechnickej sa dňa 25.6.2021  uskutočnilo dodatočné výberové konanie

     v programe Erasmus+  v kľúčovej akcii 1  – Vzdelávacia mobilita

     jednotlivcov v projekte pod názvom „Učíme sa pre svoju budúcnosť “.

     V druhom turnuse vycestuje do Viedne v  školskom roku 2021/2022  sedem

     budúcich  tretiakov a štvrtákov zo študijného odboru mechanik mechatronik a

     päť automechanikov z učebného odboru, ktorí budú už v treťom ročníku.

     Sprevádzať ich budú vedúca projektu Ing. Gabriela Hazuchová a majster odborného výcviku Ing. Anton Hrnčiar.

     Žiaci si budú zvyšovať svoje vedomosti a získavať pracovné skúsenosti a zručnosti v niekoľkých firmách vo Viedni pod

     vedením miestnych mentorov.

     Obrázok, na ktorom je vnútri, osoba, ošatenie, stenaAutomaticky generovaný popis

     Pokračujeme projektom programu Erasmus+ aj

     v školskom roku 2021/2022

     „Učíme sa pre svoju budúcnosť“

     Výsledky výberového konania pre druhý turnus do Viedne v školskom roku 2021/2022 v rámci programu ERASMUS + budú u vedúcej projektu

     Ing. Gabriela Hazuchová

         vedúca projektu

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická
   • +421 905 756 124
   • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
   • 00891894
   • 2020586568
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 103