• Erasmus + 2018/2019

    • Obrázok, na ktorom je snímka obrazovky, písmo, grafika, logo

Automaticky generovaný popis

     Projekt Mládež v praxi – Budapešť   5.11.2018 – 21.11.2018

     PRIEBEH REALIZÁCIE PROJEKTU

     Výberové konanie účastníkov projektu sa konalo dňa 27.6.2018. Každý záujemca o zahraničnú stáž musel odovzdať vyplnenú prihlášku spolu s motivačným listom a životopisom. Odborná komisia vyhodnotila uvedené dokumenty a podľa stanovených kritérií pridelila náležitý počet bodov. Nasledoval ústny pohovor s každým účastníkom, na ktorom účastníci predložili vlastné prezentácie s motívmi, prečo sa chcú zúčastniť zahraničnej praxe v Budapešti. Po konkurze výberová komisia zverejnila výsledky a po dôslednom zvážení bolo do projektu vybraných 20 účastníkov:

     • 12 žiakov z triedy III.AM, ktorí študujú v zameraní 2679 K mechanik mechatronik
     • 3 žiaci z triedy II.AM, ktorí študujú v zameraní 2679 K mechanik mechatronik
     • 5 žiakov z triedy III.F, ktorí študujú v učňovskom zameraní 2487 H 01 auto opravár mechanik a 2487 H 02  auto opravár  elektrikár

     Jazyková príprava účastníkov projektu mala tri fázy:

     1. kultúrna príprava (základné informácie o Maďarsku, geografia, dejiny, zaujímavosti a pracovná morálka)
     2. psychologická príprava na prácu v skupine, v cudzine, na neznámom mieste, v novom prostredí
     3. orientačná príprava(základné informácie o hosťujúcich organizáciách, odchode, príchode, o miestach stáže, potrebách dokladoch, ubytovaní, stravovaní, programe)

     Obrázok, na ktorom je text, vnútri, stena, nábytok

Automaticky generovaný popisObrázok, na ktorom je vnútri, stena, stôl, nábytok

Automaticky generovaný popis

     BUDAPEST na www skoly1

     Prevádzky v Budapešti – charakteristika firiem:

     • elektroinštalácia budov, priemyselné osvetlenie budov, ochrana budov proti blesku, vytváranie merných miest, inštalácia rozvodných skríň
     • výroba a vývoj elektronických zariadení
     • predaj elektronických súčiastok a PCB zostáv
     • programovanie a testovanie elektronických obvodov
     • výroba prenosových a dátových káblov
     • údržba tlačiarenských strojov a zariadení
     • predaj a servis automobilov Citroёn, Peugeot, Mitsubishi, Subaru, Toyota, Mazda

     Obrázok, na ktorom je ošatenie, osoba, vnútri, stena

Automaticky generovaný popis

     Radar Tronic

     Obrázok, na ktorom je text, vnútri, osoba, počítač

Automaticky generovaný popis

     Cypress

     Obrázok, na ktorom je koleso, pneumatika, pozemné vozidlo, vozidlo

Automaticky generovaný popis

     Emil Frey – Mogyoród

     Obrázok, na ktorom je budova, text, exteriér, scéna

Automaticky generovaný popis

     Emil Frey – Mogyoród

     Obrázok, na ktorom je ľudská tvár, osoba, ošatenie, chlap

Automaticky generovaný popis

     Emil Frey Citroën M5

     Obrázok, na ktorom je osoba, vnútri, ošatenie, podlaha

Automaticky generovaný popis

     Elektromont

     Obrázok, na ktorom je vnútri, stroj, obchod/dieľňa, text

Automaticky generovaný popis

     Begavill 2003 Kft.

     Obrázok, na ktorom je vnútri, nábytok, polica, text

Automaticky generovaný popis

     Nadobudnuté kompetencie a zručnosti:

     • všeobecné kompetencie (samostatné konanie v spoločenskom a pracovnom živote)
     • interaktívne využívanie vedomostí, informačno-komunikačných technológií a komunikácia v cudzom jazyku
     • schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
     • odborné kompetencie a praktické zručnosti podľa svojho zamerania (nové technické stroje a zariadenia, technologické postupy, novinky vo svojom odbore)

     Nadobudnuté certifikáty:

     • Europass mobilita (registrovaný certifikát, ktorý je uznávaný zamestnávateľmi kdekoľvek v Európe)
     • ECVET (Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave), ktorý pomáha pri určovaní kompetencií pri hodnotení osvojených znalostí, zručností a spôsobilostí kdekoľvek v Európe
     • Europass životopis (CV), ktorý bol nutnou prílohou pri registrácii do projektu

     Monitor účastníkov počas odbornej stáže:

     • pracovný denník, do ktorého si žiaci zapisovali pracovnú náplň
     • vstupné a výstupné písomné zhodnotenie stáže
     • diskusia so sprevádzajúcim učiteľom a majstrom OVY o progrese učiaceho sa na pracovisku
     • zaznamenávanie pracovnej činnosti vo forme fotiek a videozáznamov, ich priebežné publikovanie na FB školy a vo výslednej prezentácii projektu
     • návšteva sprevádzajúcich osôb a kontrola na prevádzkach, pohovor s tútormi
     • písomné hodnotenie tútora o aktivite a správaní žiaka

     Kultúrny program v Budapešti

     Obrázok, na ktorom je ošatenie, obuv, vnútri, osoba

Automaticky generovaný popis

     Technické múzeum

     Obrázok, na ktorom je ošatenie, osoba, vnútri, čistota

Automaticky generovaný popis

     Technické múzeum

     Obrázok, na ktorom je ošatenie, obuv, osoba, vnútri

Automaticky generovaný popis

     Technické múzeum

     Obrázok, na ktorom je nebo, exteriér, oblak, budova

Automaticky generovaný popis

     Parlament

     Obrázok, na ktorom je nebo, exteriér, osoba, chlap

Automaticky generovaný popis

     Námestie hrdinov

     Obrázok, na ktorom je hrobka, pomník, nebo, socha

Automaticky generovaný popis

     Gellertov ostrov a Socha slobody

     Obrázok, na ktorom je ošatenie, osoba, chlap, obuv

Automaticky generovaný popis

     Metro v Budapešti

     Obrázok, na ktorom je ošatenie, osoba, chlap, ľudská tvár

Automaticky generovaný popis

     Metro v Budapešti

     Obrázok, na ktorom je nebo, exteriér, budova, text

Automaticky generovaný popis

     Výlet do AQUAPARKU

     Obrázok, na ktorom je osoba, pasažier, ošatenie, ľudia

Automaticky generovaný popis

     Výletná plavba po Dunaji

     Obrázok, na ktorom je socha, exteriér, mesto, námestie

Automaticky generovaný popis

     Budínsky hrad

     Obrázok, na ktorom je budova, noc, nebo, exteriér

Automaticky generovaný popis

     Budínsky hrad

     Obrázok, na ktorom je ošatenie, osoba, nebo, exteriér

Automaticky generovaný popis

     Gellertov ostrov a Socha slobody

     Obrázok, na ktorom je osoba, ošatenie, vnútri, stena

Automaticky generovaný popis

     Ubytovanie v hosteli Mama

     Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, osoba, čistota

Automaticky generovaný popis

     Ubytovanie v hosteli Mama

     Záverečné odovzdávanie certifikátov

     Obrázok, na ktorom je ošatenie, osoba, vnútri, obuv

Automaticky generovaný popis

     Záverečné odovzdávanie certifikátov

     Obrázok, na ktorom je osoba, ošatenie, vnútri, stena

Automaticky generovaný popis

     Záverečné odovzdávanie certifikátov

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická
   • +421 905 756 124
   • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
   • 00891894
   • 2020586568
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 101