• Environmentálna výchova

    • Časový plán environmentálnej výchovy na škole pre šk. rok 2023/2024:

    • September:

     • vypracovanie plánu enviromentálnej výchovy,
     • nadviazanie kontaktov na realizáciu exkurzií,
     • prihlásenie sa do environmentálnych súťaží, Zber bateriek, ostatné podľa ponuky,
     • doplnenie tematických plánov všetkých všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov a oblasť environmentálnej a globálnej výchovy,
     • upozorniť žiakov na kontajnery na separovaný odpad (sklo, papier, plasty) v priestoroch školy,
     • Cvičenie OŽaZ I. ročník a II. ročník.

      

      

     Október

     • návšteva výstavy Fotofórum 2023 v Liptovskom múzeu,
     • umiestnenie plánu enviromentálnej výchovy na feceb.stránke školy,
     • aktualizovanie oznamov environmentálnej výchovy na web stránke školy
     • návšteva múzea Ručnej výroby papiera, Ľudrová,
     • exkurzia do bioplynovej elektrárne Ľudrová.

      

     November

     • návšteva filmového predstavenia ku Dňu študentstva,
     • návšteva múzea Štátnej ochrany  prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši – pokračovanie projektu :Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny, ktorý organizuje Žilinská univerzita v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.
     •  

     December

     • príprava Vianočného dňa a Mikuláša, zabezpečenie vianočnej výzdoby školy,
     • prihlásenie a návšteva filmového festivalu  Ekotopfilm – Envirofilm
     • aktualizovanie environmentálnej sekcie na web stránke školy,
     • realizovanie projektov  a Zber bateriek a žiariviek.

      

     Január

     • aktuálna výstava v Liptovskom múzeu, Galérii Ľ. Fullu alebo iných priestoroch,
     • premietanie filmu s environmentálnou tematikou,
     • exkurzia do vodnej elektrárne Liptovská Mara a rozvodne Liptovské Vlachy.

      

     Február

     - celoškolský zber papiera a vrchnáčikov,        

     - príprava Dňa Zeme- úprava okolia školy.

      

     Marec

     • predaj narcisov- Liga proti rakovine,
     • Exkurzia MONDI SCP stredisko merania emisií,
     • zabezpečenie jarnej- veľkonočnej výzdoby školy.

      

     Apríl

     • realizácia Dňa Zeme,
     • úprava priestorov a areálu školy – zbieranie odpadkov,
     • vyhodnotenie projektu v Zbere bateriek,
     • návšteva výstavy Strom 2024 v Liptovskom múzeu

      

     Máj

     • dobrovoľnícka pomoc pri MONDI SCP
     • beseda na tému: Ochrana zdravia pri práci,
     • vyhodnotenie projektu Ekoškola,
     • odovzdanie zberového papiera na recykláciu,
     • cvičenie OŽaZ III. ročník

      

     Jún

     •  realizovanie Projektového dňa na vybranú environmentálnu tému,
     • poznaj okolie a históriu Ružomberka – výlet na Likavský hrad,
     • vyhodnotenie zberu papiera, bateriek, žiariviek,
     • vyhodnotenie práce a vypracovanie správy plnenia práce v školskom roku 2023/ 2024.

      

      

      

     V Ružomberku dňa: 4.9.2023                            Vypracovala: Ing. Mária Nemsilová

                                                                                 koordinátorka environmentálnej výchovy

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická
   • +421 905 756 124
   • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
   • 00891894
   • 2020586568
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 97