• Študijné a učebné odbory

     • Mechanik elektrotechnik 2697 K

     • Štvorročný študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom.

      ✓ získaš vedomosti o využití elektrickej energie;

      ✓ oboznámiš sa s funkciou a použitím elektrických zariadení, strojov a prístrojov využívaných v praxi;

      ✓ naučíš sa správne formulovať zásady a spôsoby pri navrhovaní a tvorbe dokumentácie pre elektroinštaláciu a údržbu obytných budov, rozvádzačov NN;

      ✓ v rámci praktickej výučby nadobudneš potrebnú zručnosť pri realizácii elektrickej inštalácie v budovách;

      ✓ dokážeš zrealizovať zapojenie jednoduchých domových rozvádzačov;

      ✓ môžeš pokračovať v ďalšom štúdiu na VŠ elektrotechnického zamerania;

      ✓ po úspešnom skončení štúdia a absolvovaní maturitnej skúšky môžeš vykonať skúšku odb. spôsobilosti v elektrotechnike vyhl. 508/2009.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická
   • +421 905 756 124
   • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
   • 00891894
   • 2020586568
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 199