• Študijné a učebné odbory

     • Mechanik mechatronik 2679 K

     • Štvorročný študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom.

      ✓ získaš vedomosti v strojárskom a elektrotechnickom odbore;

      ✓ oboznámiš sa so základným postupom programovania CNC strojov a automatizáciou riadenia výrobných postupov;

      ✓ v rámci praktického vyučovania nadobudneš odbornú zručnosť v zapájaní pneumatických, hydraulických a elektropneumatických obvodov;

      ✓ naučíš sa vytvoriť technickú dokumentáciu a porozumieť jej;

      ✓ môžeš pokračovať v ďalšom štúdiu na VŠ elektrotechnického a strojárskeho zamerania;

      ✓ po úspešnom skončení štúdia a absolvovaní maturitnej skúšky môžeš vykonať skúšku odb. spôsobilosti v elektrotechnike vyhl. 508/2009;

       ✓ absolventi sa môžu zamestnať ako operátori pri automatizovaných výrobných linkách napr. Mondi SCP a.s..

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická
   • +421 905 756 124
   • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
   • 00891894
   • 2020586568
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 244