• Študijné a učebné odbory

     • Chemik operátor 2860 K

     • 2860 K chemik – operátor (v systéme duálneho vzdelávania v Mondi SCP, a.s.)

       Štvorročný študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom. (praktické vyučovanie je 50% v Mondi SCP, a.s., teoretické vyučovanie 50% v SOŠP)

      ✓ počas štúdia sa oboznámiš s materiálmi a modernými postupmi technologických operácií, využívanými nielen v chemickom, ale aj papierenskom priemysle;

      ✓ naučíš sa posúdiť vhodnosť použitia netradičných surovín a chemických látok;

      ✓ dokážeš kontrolovať výrobný proces, vyhodnotiť a navrhnúť riešenia pri nečakaných situáciách vo výrobnom procese;

      ✓ v laboratórnom prostredí získaš zručnosti zo základných postupov analytickej, fyzikálnej chémie a biochémie;

      ✓ zorientuješ sa v možnostiach ochrany životného prostredia;

      ✓ počas praktického vyučovania sa oboznámiš s konkrétnou výrobou v prevádzkach závodu Mondi SCP a.s;

      ✓ ako absolventovi ti ponúknu prácu v závode Mondi SCP a.s.;

      ✓ máš možnosť vzdelávať sa a súčasne mať vlastný zárobok už na strednej škole;

      ✓ ako úspešný absolvent môžeš pokračovať v ďalšom štúdiu na VŠ daného zamerania

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická
   • +421 905 756 124
   • Sládkovičova ulica 104 03401 Ružomberok Slovakia
   • 00891894
   • 2020586568
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počet návštev: 383