Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
      EX
  1. ročník   I. AE - 2697 K mechanik elektrotechnikI. AS - 2413 K mechanik strojov a zariadeníI. B - 2679 K mechanik mechatronikI. F - 2487 H 01 autoopravár mechanikI. N - 3757 L dopravná prevádzka
  2. ročník   II. AM - 2679 K mechanik mechatronikII. AS - 2413 K mechanik strojov a zariadení
  3. ročník   III. AM - 2679 K mechanik mechatronikIII. AS - 2413 K mechanik strojov a zariadeníIII. FE - 2487 H 02 autoopravár elektrikárIII. FM - 2487 H 01 autoopravár mechanik
  4. ročník   IV. AE - 2697 K mechanik elektrotechnikIV. AS - 2413 K mechanik strojov a zariadeníIV. CI - 3918 M technické lýceumIV. CS - 3918 M technické lýceum
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok
    Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok - sídlo školy
    areál MONDI SCP - praktické vyučovanie
  • Sekretariát

    +421 44 4323637
    +421 44 4321769

Fotogaléria